navara_20160525103218

NISSAN NAVARA

!

TYREX FREE WHEELS HUB FOR NISSAN NAVARA

TY12571
Weight: kg
28 splines

TYREX PLASTIC SNORKEL NISSAN NAVARA D22 / TERRANO II

TY12561
Weight: kg
For all Navara D22 and Terrano II.

TYREX PLASTIC SNORKEL NISSAN NAVARA D40

TY12562
Weight: kg

PAIR OF REAR LEAF SPRINGS +1,5" NISSAN NAVARA

12141
Weight: kg
HD rear leaf springs +4cm for Nissan Navara D40.

ALLOY WHEEL SPACERS KIT 30 MM NISSAN NAVARA D40

TY12451
Weight: kg
Suitable for Navara D40.